Tarkkuusmekaniikan osaamista Oulussa

Oulu PMC Osuuskunta on perustettu vuonna 2004, jonka omistajina ovat Oulun alueella toimivat oppilaitokset, yritykset sekä VTT ja Oulu PMC:llä on käytössä korkeanteknologian koneita ja laitteita.

Oulu PMC:n päätavoitteena on uusien teknologioiden tuominen suomalaiseen teollisuuteen, innovaatiotoiminta ja alan yritysten toiminta- ja kilpailukyvyn parantaminen.

Oulu PMC tuottaa palveluita yrityksille ja oppilaitoksille. Näitä palveluja ovat mm.

  • koulutuspalvelu
  • tuotekehityspalvelu
  • tuotannonkehiyspalvelu
  • projektit

Oulu PMC korostaa toiminnassaan palveluita yrityksille ja lisäarvon tuottamista oppilaitoksille. Lisäksi tämä huippumoderni laite- ja ohjelmistokanta antaa erinomaisen pohjan tutkimuksen tekemiselle, sekä erilaisille projekteille.

Oulu PMC:n laite- ja ohjelmistokantaa hyödynnetään useissa yritysten, VTT:n ja Oulun yliopiston projekteissa. Oulu PMC:n yksi tärkeimmistä ansioista onkin yhteistyöprojektien aikaansaaminen toisille ennestään tuntemattomien tahojen kesken. Oulu PMC:n tärkein ansio on kuitenkin ollut saada yritykset käyttämään laitteita ja ohjelmistoja, sekä verkostoitumaan muiden Oulu PMC toimijoiden kanssa. Tämä on luonut puitteet yritysten omille investoinneille ja siten rekrytoinneille.